Het zonlicht speelt met de kleuren van een schilderij'gemaakt in revalidatie centrum de trappenberg 2015 

                                   

              2015         Opstanding   2015