22-5-2019

 Levenswijsheid 

 

Vraag niet naar het waarom
Je zult geen antwoord krijgen
De ketting van jouw leven

Zul je zelf moeten rijgen

© Josephientje

 

 21-5-2019

 

Geluk

 

Het leven aan een zijden draad

Probeert vergeefs te leven

Hij worstelt met het zijn

Geluk dat is zijn streven

 

Het kan de keuze maken

en kiezen voor geluk

aanwezig in de kern

Hoeft het slechts aan te raken

 

Daar is wel moed voor nodig

Durf om ervoor te gaan

Gun het leven aan een zijden draad

Geluk in het bestaan

 

© Josephientje20-5-2019  Lotsbeschikking

 

Smart knagende pijn in het hart

Leed iets dat aan iemand vreet

Verdriet ziet men aan de buitenkant niet

Droefheid valt niet te verbergen

Treurnis gaat door merg en been

Angst gevoeld in lange bange tijden

 

Rouw doet zeer tot op het bot

Pijn knijpt af de aderen

Kommer keihard aangeraakt

Zorgeloosheid lang vervlogen

Spijt verwoest het hele leven

 

Wordt gekoesterd en aanvaard

Berusting bijna fatalistisch

Koestering van eenzaam lot

Wentelend in ellende

Dolend in het duister

Niet bij machte het tij te keren

Hulpeloos aanvaard

 

© josephientje

  

Gedicht             Ik ben                24-2-2019

 

Mijn hart voelt zwaar, alsof het lasten heeft gedragen.

Mijn geest bedrukt en dof in tijd van lange bange dagen

Tranen meanderen in diepe rimpels langs mijn gelaat

Het zoute vocht bij aanraking van m’n tong mijn aangezicht verlaat

 

De jaren tellen mijn aardse kleed gehavend en geschonden

Aangetast door de tand des tijds die ‘t meedogenloos deed verwonden

Mijn uren geteld het sterven nabij mijn tijd bijna verstreken.

Ik slaak mijn allerlaatste zucht terwijl mijn ogen breken het levenslicht gedoofd

Is voor de dood geweken

De tijd is om mijn strijd gestreden ik heb gelachen en geleden

 

Mijn energie begint de terugreis naar de oorsprong

In ‘t aangezicht van gouden licht naar onbeperkte vrijheid

Strekt mijn onsterfelijke kern zich glorieus het neemt een voorsprong

Zich koesterend in de oneindige liefde van verlichte tijdloosheid

 

Ik ben

 

© Josephientje

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 21-1-2019

 

 

LEVENSREIS 

 

Het verhaal van een leven...

Samenkomen in liefde

Begin van deling

Nieuw leven ontstaan uit dit samengaan

 

Patronen worden geweven

Soms onderbroken of uitgehaald 

Maar altijd doorgegeven

Alles is illusie, vergankelijk 

Fiducie, niets blijft zoals het was

Een kantelpunt het afscheid nemen

Een allerlaatste bevrijdende ademstoot 

 

Weggeblazen in seconden, losgelaten. 

Voor altijd opgeslagen in herinnering.

Razendsnel zoals de tijd vervliegt 

Het leven, de eerste ademschreeuw, de laatste zucht. 

Opgenomen door de wind. In een onmetelijke vlucht

Langzaam verdwijnend naar de sterren in het heelal.

Op reis naar het huis van bevrijding 

 

© Josephientje

 

                        

                                                                 

 18-1-2019 

  

 

 

 

 

Leesvoer                                                                

 

Tussen A en Z ligt het hele alfabet

(Komma)

Plusjes, leestekens, minnetjes en koppeltekens

Aanhalingstekens open en sluiten, dubbel of enkel, voor dialogen

vormen samen regenbogen.

In de wirwar van het geschreven woord

 

© Josephientje                                                                                                 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 BEGIN

                                                  Balans hoe belangrijk.
                                                  Evenwicht in elk opzicht
                                                  Gelijke verdeling voor iedereen
                                                   In vrijheid, vrede en in liefde
                                                  Noem het mensenrecht

         © Josephientje                                                                                                                                                       2-1-2019
_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Gepassioneerd                                          26-11-2018

 

Ik ben in een euforische staat van zijn.

In vervoering van een oneindig diepgaande blijdschap.

Die metaforisch naar mijn hand reikt en mij in deze gelukzalige stemming brengt.

 

Meetroont naar mijn oergevoelens

Van niets meer, maar zeker ook niets minder

Dan er toe doen

Gezien en gehoord te worden

 

Bevind ik me in de kern

Van een zoete roze suikerspin

Die bij elke zachte hap

Versmelt in het heelal achter mijn lippen

 

Balans zoekend in verrukking

In deze volle staat van zijn

Om mijn passie te kunnen dienen

Met een vulpen in de hand.

 

 

© Josephientje

___________________________________________________________________________________________

0.444 uur     30-10-2018

 

 Regendruppels               

 

Ik luister naar het gestage getik

van dikke regendruppels

die neerkomen op mijn venster

en zich nog eens laten horen

op de houten vensterbank buiten.

 

Het is de cadans van de stilte tussen de maat

Die mij dwingt te luisteren

naar de regen die tegen mijn raam aan slaat

Bijna gehoord als een muziekstuk

 

Regen, waar lang op gewacht is

Verdrinkt de droog en dor geworden plekken

maakt ze zompig en wel doordrenkt

frist alles op de natuur laat van zich horen

 

In een onverstoorbaar ritme

Aan het begin van weer een nieuwe dag

In herfstkleuren getooid

Op elk blad dat nog niet vallen wil

Houden de druppels even stil en geven

 

Overvloed aan moeder aarde

Aan zij die leven geeft

water een voorwaarde voor alle leven

Ik luister naar het gestage ritmische getik

nederig over zoveel grootsheid

 

© Josephientje

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Overspel                                                    23-9-2018

 

Verhoudingen verstoord

Liefde bruut vermoord

Waarheid niet verwoord

Leugen die bekoort.

 

 

© Josephientje

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Mythomane                                          1-9-2018

 

Verdoezelen van waarheid

verdringing van glasharde feiten

omzeilen van leugens

In de hoop dat het zal slijten.

 

Ogen die niet willen zien

En oren die niet luisteren

Mond die zwijgt

Adem stokt de stem doet fluisteren

 

Schuldgevoel van groot geheim

Dat schande wil omzeilen

Doen smet, blaam en schaamte

In vergetelheid verwijlen

 

Stilzwijgend afgekeerd

Van wie de waarheid weet

Invulling van een leegte

Welke niet oprechtheid heet

 

Volkomen onbeschaamd

Wordt het geheim bewierookt

En uitgedoofde zielenvlam

Nimmer met waarheid opgestookt.

 

© Josephientje

 

____________________________________________________________________________________________________________________

   

TIJD                                                      5-8-2018                                  

 

 

‘Wacht niet op mij’ zei zij

‘ik kom gewoon wat later.’

en zwaaide enthousiast naar mij

Toen klom ze op haar fiets

Reed weg

Om nooit weer terug te keren

Ze verdween, in het grote niets…

 

‘Wacht niet op mij’ zei zij

‘Ik ga veel eerder’

dan jij bedenken kunt.

‘Mijn tijd voor nu, mijn tijd is om’

Een laatste gulle lach, die is je zéér gegund.

Voordat ik van je ga.

Zij zwaaide nog één keer naar mij.

‘k Ging haar niet achterna.

 

 

© Josephientje

____________________________________________________________________________________________________________